RTV Brus

Sa predavanja PSSS Kruševac u Brusu

05. februara
12:48 2019

Povodom novog Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije kao i uslovima za pasivan status poljoprivrednih gazdinstava, PSSS Kruševac organizovala za poljoprivrdne proizvođače bruske opštine predavanje. Novi Pravilnik stupio je na snagu 1. januara 2019. godine. Posle dvgodišnjeg perioda bez obaveze obnove registracije u Registru poljoprivrednih gazdinstava, ove godine ona se ponovo mora izvršiti u periodu od 1. marta do 30. aprila 2019. godine, rekao je savetodavac PSSS Zoran Starinac. Obnova registracije se vrši dostavljanjem propisanih obrazaca sa podacima o gazdinstvu i biljnoj i stočarskoj proizvodnji nadležnoj područjoj jedinici Uprave za trezor prema mestu prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva. Upravi za trezor dostavljaju se svi podaci koji su promenjeni u Registru poljoprivrednih gazdinstava, što je bitno jer će samo poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar i koja su izvršila obnovu registracije u skladu sa novim Pravilnikom ostvariti pravo na podsticaje u poljoprivredi.

Iz iste rubrike