četvrtak, 24. septembar 2020.

RTV Brus

PKS RPK Kruševac organizovala onlajn sastanak privrednika Rasinskog okruga sa kineskim kompanijama

PKS RPK Kruševac organizovala onlajn sastanak privrednika Rasinskog okruga sa kineskim kompanijama
22. maja
13:03 2020

PKS RPK Kruševac već godinama ima uspešnu saradnju sa Kinesko Centralno logističkom Zonom – CECZ u Budimpešti, čiji je jedan od osnivača Kinesko Ministarstvo trgovine.

U prethodnom periodu organizovan je veliki broj sastanaka, sajmova u cilju povezivanja naših i kineksih kompanija , ali i povezivanje sa kompanijama Jugoistočne Evrope.

U organizaciji CECZ-a i Vlade Zheiang , 19.05.2020.g. organizovan je sastank sa firmama iz provincije Zheiang, Kina, u delu ponude mašinske ,elektro industrije, led rasvete i robe siroke potrosnje

PKS RPK Kruševac kao značajan partner Kineskoj logističkoj zoni u Budimpešti pozvan je da uzme učešće sa svojim kompanijama, partnerima na sastanku.

Na sastanku su učestvovale i kompanije iz Rumunije, Mađarske, Ukrajine, Slovenije, Slovačke, Bosne i Hercegovine i dr..

Video sastanci su organizovani preko Zoom aplikacije., predstavnici kompanija su razgovarali on line iz svoje kompanije.

Iz Rasinskog okruga učešće su uzele kompanije: Trgovina Matejić Kruševac i Vetus Promet Kruševac, pored 14 kompanija iz Centralne i Istočne Evrope.

Iz iste rubrike