RTV Brus

U PKS-RPK KRUŠEVAC ODRŽANA PREZENTACIJA NA TEMU O ČEMU PREGOVARAMO – POGLAVLЈE 27 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKE PROMENE I CIRUKLARNA EKONOMIJA – IZAZOVI ZA PRIVREDU NA PUTU KA EU, PKS-RPK KRUŠEVAC

U PKS-RPK KRUŠEVAC ODRŽANA PREZENTACIJA NA TEMU O ČEMU PREGOVARAMO – POGLAVLЈE 27 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKE PROMENE I CIRUKLARNA EKONOMIJA – IZAZOVI ZA PRIVREDU NA PUTU KA EU, PKS-RPK KRUŠEVAC
21. februara
11:46 2019

Grad Kruševac i PKS-RPK Kruševac organizovali su stručni skup pod nazivom „Zaštita životne sredine i klimatske promene i cirkularna ekonomija – izazovi za privredu na putu ka Evropskoj Uniji“.

Poglavlјe 27 koje se odnosi na životnu sredinu trebalo bi da bude otvoreno do kraja 2019. godine. Proces EU integracija u oblasti zaštite životne sredine odvijaće se u tri oblasti: harmonizacija propisa, izgradnja administrativnih kapaciteta i kapaciteta institucija u oblasti zaštite životne sredine, kao i obezbeđivanje finansijskih sredstava.

O važnosti Poglavlјa 27 u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji govorio je rukovodilac Službe za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije, Siniša Mitrović koji je rekao da je optimista zato što resorno ministarstvo, nacionalna Privredna komora i lokalne samouprave imaju konsenzus oko toga šta treba raditi u procesu ekološke integracije.

Aktivnosti i projekte grada Kruševca na temu Zaštite životne sredine predstavili su Olivera Drenovac, pomoćnik Gradonačlnika za ekologiju GU Kruševac, Jelena Nikolić i Bratislav Đorđević, a o projektu vezanom za tretman otpada govorio je Slobodan Lapčević u ime Javno komunalnog preduzeća Kruševac.

U poslednjem delu sastanka privrednicima koji su učetvovali u lokalnoj inicijativi„Pošumlјavanje Kruševca“ u okviru obeležavanja Međunarodnog dana klimatskih promena podelјene su zahvalnice.

Iz iste rubrike