petak, 21. januar 2022.

RTV Brus

Konkurs Ministarstva poljoprivrede

Konkurs Ministarstva poljoprivrede
05. januara
09:02 2022

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje zahteva za investicije u primarnu biljnu i primarnu stočarsku proizvodnju, a podnošenje zahteva je od 4. januara do 28. februara. Svi računi za investicije nabavljene od prvog januara ove godine, kao i sve investicije nabavljene do momenta predavanja zahteva 28. februara, važeće su i mogu se podnositi po ovom javnom pozivu. Spisak prihvatljivih investicija isti je kao i prethodnih godina, a kada je reč o iznosima, najmanja vrednost investicije u primarnoj biljnoj proizvodnji je 65 hiljada dinara, dok je minimalna vrednost investicije 50 hiljada po jednom računu, odnosno, investiciji. U primarnoj stočarskoj proizvodnji, minimalna vrednost investicije je 80 hiljada dinara, a po jednom računu je 25 hiljada, osim za nabavku investicija u pčelarstvu, gde je najmanja vrednost zahteva koji se podnosi Upravi 50 hiljada, a po jednoj investiciji 20 hiljada dinara.

Iz iste rubrike