RTV Brus

Produžen je rok prijave za podnošenje prijava za prijem učenika po dualnom obrazovanju

Produžen je rok prijave za podnošenje prijava za prijem učenika po dualnom obrazovanju
09. decembra
14:49 2021

Zbog velikog interesovanja privrede, produžen je rok za podnošenje prijava poslodavaca za prijem učenika po dualnom modelu obrazovanja za narednu, školsku 2022/2023. godinu. Prijava je otvorena do 15. decembra 2021. godine. Poslodavci koji žele da reše problem sa deficitarnim kadrovima i prime novu generaciju učenika, mogu podneti prijavu putem veb portala Privredne komore Srbije http://portal. dualnoobrazovanje.rs/.

Prijava se obavlja u 3 jednostavna koraka: potrebno je da kreirate profil Vaše kompanije na veb portalu, ukoliko to već niste učinili, i da putem portala, podnesete: Zahtev za akreditaciju za svaki obrazovni profil za koji ste zainteresovani, ukoliko za isti već nemate akreditaciju i Izjavu o spremnosti za svaki obrazovni profil za koji ste zainteresovani u kojoj navodite broj učenika koji želite da primite, grad/opštinu na kojoj će se obavljati učenje kroz rad, a opciono možete navesti i predlog škole sa kojom žele da uspostave saradnju.

Ukoliko je Vaša kompanija akreditovana za učešće u dualnom obrazovanju, podnosite samo Izjavu o spremnosti za obrazovni profil za koji imate akreditaciju. Ukoliko želite da se prijavite za obrazovni profil koji do sada niste realizovali i za koji nemate potvrdu o akreditaciji, potrebno je da pored izjave podnesete i novi zahtev za akreditaciju za taj profil/e, a dodatno i prateću dokumentaciju koja je navedena u zahtevu koji Vam dostavljamo u prilogu. Dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 30. decembra 2021. godine, elektronskim putem, na adresu danijela.lazarevic@pks.rs i zora.mitrovic@pks.rs ili putem pošte na sledeću adresu: PKS Regionalna privredna komora Kruševac, Balkanska 63/IV, 37000 Kruševac, sa naznakom „Dokumentacija za akreditaciju“.

Za učešće u dualnom obrazovanju, neophodno je da imate i dovoljan broj licenciranih instruktora. Ukoliko u Vašim redovima ne postoji lice sa licencom za instruktora u dualnom obrazovanju ili ukoliko želite da obučite dodatne instruktore, putem portala možete podneti i Zahtev za obuku instruktora.

Od sledeće, školske 2022/2023. godine, u ponudi za realizaciju po dualnom modelu će se naći i 9 novih obrazovnih profila (u prilogu se nalazi spisak svih dualnih obrazovnih profila): elektrotehničar telekomunikacija, rukovalac poljoprivredne mehanizacije, kulinarski tehničar, hotelsko-restoraterski tehničar, turistički-tehničar, vodoinstalater, tehničar industrijske robotike, galanterista i izrađivač hemijskih proizvoda.

Sve prijave koje sadrže potpunu dokumentaciju biće objedinjene u Plan potreba privrede, koji PKS zvaničnim putem dostavlja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Konačnu odluku o strukturi upisa i odobrenim dualnim profilima doneće MPNTR objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole, koji se očekuje krajem marta 2022. godine.

Stručna služba Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga (RPK Kruševac)

 

 

 

Iz iste rubrike