RTV Brus

U aktuelnoj akademskoj godini odobreno 25 stipendija za studente sa teritorije opštine Brus

U aktuelnoj akademskoj godini odobreno 25 stipendija za studente sa teritorije opštine Brus
15. marta
10:23 2023

Na sajtu opštine Brus objavljena je Odluka o dodeli stipendija studentima sa teritorije opšrine Brus za akademsku 2022-23 godinu. Prema ovoj odluci iz budžeta opštine Brus dodeljeno je 25 studentskih stipendija. Od ukupno 33 podneta zahteva, na rang listi koju je utvrdila Opštinska komisija za dodelu stipendija, osam zahteva je odbijeno zbog neispunjavanja uslova utvrđenim Konkursom, navedeno je u ovom dokumentu. Mesečni iznos stipendije utvrđen je u visini od 10. 000 dinara. Stipendije će se isplaćivati u deset jednakih mesečnih rata a isplata će početi nakon konačnosti pomenute Odluke i zaključenja Ugovora sa korisnicima stipendija.

Prema rečima Šefa odseka za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj Nikole Zbiljića, ono što sledi je tokom ove nedelje konačna Odluka predsednice opštine o dobitnicima stipendije i potpisivanje ugovora.

S obzirom na to da je ove godine prvi put otvoren Konkurs za stipendije, opštinska komisija zadovoljna je interesovanjem studenata.

,, Treba reći da su uslovi u Konkursu bili jasno definisani i ograničavajući, tako da je i naša projekcija bila da će se javiti oko 30 najboljih studenata. Smatramo da će stipendija značiti puno studentima, da će im pružiti i materijalnu ali i moralnu satisfakciju za rezultate koje postižu tokom studiranja. Na kraju bismo istakli da smo jako zadovoljni strukturom studenata koji će dobiti stipendiju, jer se vidi da završavaju jako ozbiljne fakultete i da će u budućnosti sasvim sigurno predstavljati fantastično veliki ljudski kapital našeg društva“, istakao je Zbiljić.

O pomenutom, detaljnije se možete informisati na sajtu opštine Brus https://brus.ls.gov.rs.

Iz iste rubrike