četvrtak, 25. februar 2021.

RTV Brus

Solidarna pomoć penzionerima

22. januara
12:22 2021

U Udruženju penzionera opštine Brus u toku je podela solidarne pomoći korisnicima starosnih, invalidskih i porodičnih penzija čiji iznos ne prelazi 15.113,01 dinar a koju je inicirao republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za ovu namenu i bruskom udruženju je pripala 271 hiljada dinara. Uslov za ostvarenje pomoći nije bilo članstvo u Udruženju. Zbog specifičnosti teritorije bruske opštine i velike razuđenosti, o prijavljivanju za pomenuti konkurs penzioneri su, osim javnim oglašavanjem, bili obavešteni i preko svojih predtsavnika, kaže predsednica Udruženja penzionera opštine Brus Nadežda Blažić.

Za razliku od većine drugih opština i gradova, komisija u Brusu je odlučila da dobijena sredstva budu ravnomerno raspoređena na 1.128 prijavljenih penzionera koji su ispunjavali pomenute uslove u visini penzije, naglašava predsednica Udruženja Nadežda Blažić. Vodili smo se idejom da je svim penizionerima sa niskim primanjima neophodna pomoć, kaže Nada Blažić. To je osnovni razlog zbog koga nismo želeli da u grupi najugroženijih izdvajamo prioritete, dodala je Nadežda Blažić.

Da PIO fond misli na najstarije grašane kaže Nadežda Blažić, potvrđuje i podatak da je, u teškoj godini za nama, pravo na besplatan oporavak u jednoj od banja Srbije ostvarilo 48 penzionera sa teritorije opštine Brus, što je do sada rekordan broj. Uz to Udruženje je tradicionalno podelilo novčanu pomoć za jubilarne nagrade, za 80 i 90 godina života i 50 godina braka kao i za posmrtnine.

Penzioneri koji do sada nisu preuzeli pakete sa prehrambenim namirnicama to mogu i dalje učiniti u prostorijama Udruženja u Brusu.

Iz iste rubrike