ponedeljak, 24. januar 2022.

RTV Brus

Održana četrnaesta sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije Brus

Održana četrnaesta sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije Brus
13. juna
13:01 2020

        Na četrnaestoj vanrednoj sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije Brus održanoj 13.06.2020. godine , doneti su sledeći zaključci :

  • Usvaja se  zapisnik sa dvanaeste i trinaeste vanredne sednice OpŠVS održane 02.06.2020 godine i 10.06.2020 godine.
  •  Nalaže se OU Brus, svim subjektima od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje i drugim službama  na području opštine Brus da se pridržavaju Instrukcije o organizaciji radnih procesa propisanih od strane Vlade Republike Srbije, kao i mera iz naredbi ministra zdravlja i mera iz preporuka kriznog štaba za suzbijanje zaraznih bolesti COVID 19.
  • Nalaže se JKP Rasina Brus da nabavi natrijum-hipohlorid, vrši dezinfekciju svih javnih površina, kruga Doma zdravlja Brus, kao i  radnih prostora svih službi, škola, vrtića i dr. ustanova na području opštine Brus.
  • Štab preporučuje  nošenje maski i rukavica, održavanje distance od najmanje jednog metra u svim službama, preduzećima, poštama, bankama, apotekama, maloprodajnim objektima i drugim objektima  zatvorenog prostora.
  • Nalaže se direktoru Doma zdravlja Brus da u saradnji sa ZZJZ Kruševac, preko kovid ambulante organizuje i izvrši testiranja lica sa područja na kojima je utvrđeno prisustvo COVID 19, kao i testiranje svih drugih lica sa simptomima.
  • Preporučuje se odgovornim licima u svim službama, ustanovama i privatnim preduzetnicima da nabave beskontaktne toplomere, organizuju vršenje merenja temperature svojim radnicima i o eventualnim neželjenim pojavama odmah obaveste Dom zdravlja Brus.
  • Nalaže se OU Brus, Odseku za inspekcijske poslove, da u saradnji sa nadležnim Republičkim inspekcijama nastave sa obilaskom i nadzorom sprovođenja sanitarno-epidemioloških mera propisanih od strane Vlade Republike Srbije, kao i mera iz naredbi ministra zdravlja i mera iz preporuka kriznog štaba za suzbijanje zaraznih bolesti COVID 19.
  • U skladu sa merama i naredbama ministra zdravlja i dalje ostaje na snazi zabrana ulaska u Dom za stara lica Centra za socijalni rad u Brusu, kao i zabrana korisnicima da izlaze iz istih.

KOMANDANT OpŠVS

Saša Milošević

Iz iste rubrike