RTV Brus

SMS poruke banke

SMS poruke banke
27. marta
14:55 2020

MUP poziva građane, koji su dobili SMS poruke u vezi sa isplatama penzija, u kojima se od njih, kao klijenta banke, traže lični podaci i bankarski podaci da to prijave Odeljenju za suzbijanje viokotehnološkog kriminala ili preko Udruženja banaka Srbije jer je kako ističu, reč o prevari. S tim u vezi preduzete su sve mere i radnje u cilju otkrivanja počinilaca ovih krivičnih dela. Iz Udruženja banaka Srbije navode da će banke u kontekstu isplate penzija svakako kontaktirati s klijentima, što može da podrazumeva i komunikaciju SMS porukama. Ali, kako navode, u toj komunikaciji banke nikada neće tražiti pomenute lične podatke, kao što su JMBG ili PIN kod.

Iz iste rubrike