petak, 23. februar 2024.

RTV Brus

Postavljeni kontejneri za prikupljanje otpada

20. februara
15:08 2018

Sporazumom o realizaciji projekata za reciklažu otpada iz domaćinstava, potpisanom od strane predstavnika nemačke organizacije za medjunarodnu saradnju GIZ, grada Kruševca i opština Brus, Aleksandrovac i Varvarin, JKP Rasina počelo je sa postavljanjem kontejnera za odvojeno sakupljanje smeća i kanti za domaćinstva. Ovo preduzeće dobilo je 30 kontejnera za papir, pet ambalažu i plastiku kao i 50 za mešovito, komunalno smeće.  U toku je i distribucija 500 novih kanti za smeće, za koje se ugovori potpisuju sa najurednijim platišama usluga ovog preduzeća.  Direktor JKP Rasina Ivan Jeličić ističe da je u toku i uređenje prostora za sortiranje smeća iza stočne pijace u Brusu koje mora biti pripremljeno do kraja februara. JKP je u obavezi da zaposli   tri nova radnika iz socijalno ugroženih grupa stanovnika na odredjeno vreme koji ce raditi na odvajanju i presovanju otpada. U preduzeću očekuju da će gradjani početi da  odvajaju  staklo, karton i  plastiku i nadaju se pozitivnom rezultatu.

Iz iste rubrike