RTV Brus

Obaveza preregistracije oružja

23. novembra
15:16 2018

Fizička lica koja su posedovala oružne listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost izdata po ranijem zakonu, dužna su da zaključno sa 4. martom 2019. izvrše preregistraciju oružja u skladu sa novim zakonom. Obavezan lekarski pregled za držanje i nošenje  oružja za prijavljene članove LU Kopaonik obaviće se u saradnji sa Domom zdravlja Sloga medik iz Kruševca, 24. novembara u prostorijama Crvenog krsta u Brusu. Po treći put ove godine u LU Kopaonik u utorak 27. novembra u 16h biće organizovano polaganje lovačkog ispita. Ukoliko građani ne obave preregistraciju predviđena je i prekršajna odgovornost naglašava upravnik LU Kopaonik Đorđe Đenadić. Iz Lovačkog Udruženja Kopaonik podsećaju na pomenute rokove i pozivaju lovce da se prijave za jedan od planiranih termina.

Iz iste rubrike