četvrtak, 9. februar 2023.

RTV Brus

U toku su radovi na izgradnja kanalizacione mreže na teritoriji opštine Brus

07. juna
13:00 2022

Na teritoriji opštine Brus počela je realizacija projekta izgradnje kanalizacione mreže u dužini od 15 kilometara. Predsednica opštine Valentina Milosavljević obišla je radove na trasi 15 u Lepencu gde je u toku rekonstrukcija mreže fekalne kanalizacije dužine 6.903 metra. Izgradnja nove mreže obuhvatiće 5 kilometara kanalizacione i 2.623 metra atmosferske kanalizacije. Vrednost pomenute investicije za opštine Brus i Blace je 6 miliona evra, sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije i Evropskih Fondova. Izvođač radova je firma Telekomunikacija Blace. Prema rečimna predsednice opštine rok za izgradnju je avgust 2023. Sa završetkom projektne dokumentacije i dozvole u avgustu, očekuje se i početak izgradnje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u Lepencu.

Iz iste rubrike