sreda, 28. septembar 2022.

RTV Brus

Oslobađanje od plaćanja participacije

Oslobađanje od plaćanja participacije
28. februara
14:03 2019

U svim organizacionim jedinicama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) u toku je podnošenje zahteva za obezbeđivanje zdravstvene zaštite u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja tj. oslobađanje od plaćanja participacije. Pravo na korišćenje zdravstvene zaštite bez plaćanja participacije, imaju osigurana lica, čija mesečna primanja u februaru 2019. godine ne prelaze iznos od 24.848 dinara po članu domaćinstva ili ukoliko žive sami u domaćinstvu nemaju veća primanja od 32.302,40 dinara. Zahtevi se predaju svakog radnog dana u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, filijala Brus, od 07:30-15:30.

Iz iste rubrike