ponedeljak, 4. jul 2022.

RTV Brus

Vojska Srbije raspisala Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka

Vojska Srbije raspisala  Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka
04. decembra
14:51 2019

Vojska Srbije raspisala je javni oglas za prijem kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za rezervne vojne starešine. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2020. godini navršavaju od 19 do 30 godina života, sa mestom prebivališta na teritoriji Republike Srbije čiji su  državljani, zdravstveno sposobni za vojnu službu, da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Pored opštih, kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije tj. osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske i da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

Prijavu kandidat podnosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta. Uz obrazac prijave prilaže se fotokopija diplome o završenoj školi i biografija.

Iz iste rubrike