RTV Brus

SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDNIKE

11. aprila
15:11 2018

Iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe u Kruševcu podsećaju da je u toku predaja zahteva za subvencije namenjene za zasnivanje višegodišnjeg zasada voća. Savetodavac za agroekonomiju Zoran Starinac ukazao je na novine u Pravilniku za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji. Osim povećanog iznosa podsticaja, novina je i u površini zasada pri čemu je najmanja 10 ari za jagodičaste vrste odnosno 30 ari za jabučaste, koštičave i jezgraste vrste voća. Maksimalni iznos po korisniku je 3.000.000 dinara. Uz zahtev se prilažu račun, kopija plana i izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu odnosno ugovor o zakupu za proteklih 10 godina. Do kraja avgusta, registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu predati određenu dokumentaciju za subvencije, a u slučaju bilo kakve nedoumice, mogu se obratiti stručnjacima ove ustanove.

Iz iste rubrike