RTV Brus

Prijava za solidarnu pomoć u Udruženju penzionera opštine Brus

18. novembra
09:47 2021

Fond za penzijsko invalidsko osiguranje Srbije raspisao je oglas za dodelu solidarne pomoći matertijalno najugroženijim penzionerima. Pravo na ovu vrstu pomoći ostvaruju penzioneri čija penzije ne prelazi iznos od 16.004,68 dinara. Podnošenje zahteva za dodelu paketa sa osnovnim životnim namirnicama u Brusu vrši se u prostorijama opštinskog Udruženja penzionera, radnim danom od 8 do 12 sati. Uz zahtev potrebno je priložiti i penzioni ček. Planirano je da tokom decembra ovu pomoć dobiju penzioneri koji ispunjavaju uslove. Prednost prilikom ostvarivanja prava na ovaj vid pomoći ima samohrani korisnik ili korisnik u višečlanom domaćinstvu u kome je jedini izvor prihoda penzija, i navršene godine života korisnika, pri čemu prioritet imaju korisnici penzije koji su stariji.

Iz iste rubrike