ponedeljak, 27. jun 2022.

RTV Brus

Opštinska uprava Brus – Ostvarivanje prava na subvencionisanu cenu komunalnih usluga

Opštinska uprava Brus – Ostvarivanje prava na subvencionisanu cenu komunalnih usluga
24. maja
12:36 2022

Opštinska uprava opštine Brus, obaveštava građane da je na osnovu nedavno usvojene Odluke o subvencionisanju cena komunalnih usluga, počelo podnošenje zahteva radi ostvarivanja prava na subvencionisanu cenu komunalnih usluga. Pravo na 50 % umanjenja komunalnih usluga na mesečnom nivou od obračunate utrošene vode – maksimalno do 10m³ po domaćinstvu, ostvaruju korisnici novčane socijalne pomoći i dodatka za pomoć i negu drugog lica, osobe sa invaliditetom, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca, lica obolela od distrofije, dijalizni i transplantirani bolesnici. Zahtev za priznavanje prava na pomenutu uslugu može se preuzeti na sajtu opštine.

 

 

Iz iste rubrike