RTV Brus

“Ne kockaj se sa prirodom”

13. marta
16:03 2018

GIZ I JKP ,,Rasina“ u O.Š. ,,J.J.Zmaj“ o značaju recikliranja

Uz podršku Nemačke razvojne saradnje, JKP „Rasina“ u saradnji sa opštinskom upravom organizovalo je u osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ niz edukativnih aktivnosti sa ciljem promocije primarne selekcije otpada u opštini Brus. Učenici su učestvovali u ekološkom kvizu ,,Ne kockaj se sa prirodom” a realizovano je i predavanje o temi pravilnog razdvajanja otpada u domaćinstvima i putem reciklažnih ostrva, namenskih kontejnera za PET ambalažu, papir i karton, koji su postavljeni na različitim lokacijama širom Opštine. Nemačka razvojna saradnja podžava Opštinu i JKP  kada je reč o uvođenju primarne selekcije otpada istakao je direktor Ivan Jeličić. Bruska opština ima 58 naseljenih mesta od kojih se u 28 prikuplja komunalni otpad. Na godišnjem nivou sakupi se oko 3500 tona otpada. Nabavkom dodatnih kontejnera za papir, karton i pet ambalažu stvoreni su preduslovi za sakupljanje, razdvajanje i odvoženje u oblasti nacionalnog parka Kopaonik, u zoni zaštite akumulacije Ćelije i u slivovima reka Rasine i Graševke gde je naseljenost najveća.

Iz iste rubrike