RTV Brus

Javni uvid u nacrt Izmena dela Plana generalne regulacije za naselje Brzeće – Kopaonik

Javni uvid u nacrt Izmena dela Plana generalne regulacije za naselje Brzeće – Kopaonik
10. februara
15:25 2020

Opštinsko veće opštine Brus objavilo je Javni uvid u nacrt Izmena dela Plana generalne regulacije za naselje Brzeće – Kopaonik celina 6 (zona skijališta) i dela celine 3 (centralna turistička zona – Bela reka). Opštinska uprava opštine Brus, kao nosilac izrade ovog plana organizuje javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, kao i efektima planiranja. Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu. Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi nosiocu izrade plana tj. Opštinskoj upravi opštine Brus, Odseku za urbanizam i građevinarstvo, ulica Kralja Petra Prvog broj 120, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 03. martom 2020. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade Plana mogu uticati na planska rešenja. Javna prezentacija materijala održaće se 14. februara u 12 sati u zgradi opštinske uprave opštine Brus u maloj sali sali za sastanke a Javna sednica Komisije za planove 6. marta 2020. sa početkom u 12 časova.

Iz iste rubrike