RTV Brus

Upis dece u celodnevni boravak PU „Pahuljice“

Upis dece u celodnevni boravak PU „Pahuljice“
09. maja
17:03 2019

Predškolska ustanova „Pahuljice“ raspisala je konkurs za upis dece u celodnevni boravak uzrasta od jedne do pet i po godina za školsku 2019. /2012. godinu.  Upis počinje 6. i trajaće do 24. maja. Pored zahteva za upis, od dokumentacije su neophodne fotokopije ličnih karti roditelja, staratelja ili potvrda o prebivalištu za dete ukoliko jedan od roditelja nema prebivalište na području iste jedinice lokalne samouprave, izvod iz matične knjige rođenih za dete, dokaz o njegovom zdravstvenom pregledu i fotokopija kartona o vakcinalnom statusu deteta. Komisija PU „Pahuljice“ je dužna da u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva za prijem dece u celodnevni boravak, objavi rezulatate sa obrazloženjem, podacima o broju primljenih zahteva, prihvaćenim i odbijenim,  kao i raspoloživim kapacitetima ustanove nakon utvrđenih rezultata upisa.

Iz iste rubrike