RTV Brus

O radu PU „Pahuljice“ direktorka Ana Marković Đurđević

27. septembra
14:28 2022

Na dnevnom redu dvadeste redovne senice SO Brus našlo se i nekoliko tačaka iz domena rada PU „Pahuljice“. Predlogom Odluke o mreži javne predškolske ustanove na teritoriji opštine utvrđuje se broj i prostorni raspored ove obrazovne ustanove na području opštine Brus koja delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja obavlja u matičnom vrtiću i izdvojenim grupama na terenu rekla je pred odbornica direktorka „Pahuljica“ Ana Marković Đurđević. Jedan od ciljeva je širi obuhvat dece u seoskoj sredini.

Iz iste rubrike