četvrtak, 6. avgust 2020.

RTV Brus

eUpis u srednju školu

eUpis u srednju školu
07. jula
16:31 2020

U sredu i četvrtak, 8. i 9. jula 2020. godine, na Portalu eUprava biće dostupna nova usluga Elektronski upis – eUpis u srednju školu. Usluga će biti omogućena za sve redovne škole i gimnazije osim muzičkih, baletskih, specijalnih i privatnih škola. Po prvi put ove godine upis u srednju školu će biti dostupan potpuno elektronski ‒ od podnošenja prijave za upis do notifikacije da je upis kompletiran, tako da učenici i njihovi roditelji ili drugi zakonski zastupnici ne treba da dolaze u školu radi upisivanja. Škole će, po prijemu prijave koju je roditelj popunio na Portalu eUprava, po službenoj dužnosti pribaviti podatke o učeniku iz matične knjige rođenih, iz evidencije prebivališta i informaciju iz zdravstvenog informacionog sistema o obavljenom lekarskom pregledu, kao i podatke o prethodno završenom obrazovanju, na bazi čega je učenik i bio raspoređen u tu srednju školu. Na osnovu tih podataka i podataka koje je roditelj nakon kreiranja naloga na Portalu eUprava popunio u prijavi, ovlašćeno lice škole će završiti upis, bez potrebe da roditelj dolazi u školu. Sve neophodne aktivnosti za upis učenika biće završene do 13. jula.

Iz iste rubrike