četvrtak, 2. decembar 2021.

RTV Brus

Pripreme za uspešno zimovanje pčela

Pripreme za uspešno zimovanje pčela
15. septembra
14:30 2020

Pčelarska godina na izmaku, ostaće upamćena kao jedna od najlošijih s obzirom na smanjeni prinos meda sa jedne i povećane troškove za zimsku pripremu, sa druge strane, kaže predavač Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Miljko Šljivić. Za uspešno zimovanje pčela neophodno je preduzeti određene mere, za šta, prema njegovim rečima još uvek nije kasno. To se pre svega odnosi na kontrolu dohrane i čišćenje od varoe.

Da bi pčele imale zdravo zimovanje i pripremu za narednu prolećnu pašu, neophodne su određene intervencije pčelara u košnici protiv pčelinjeg krpelja.Od ostalih radova kaže Šljivić, pčelari treba da obezbede stabilnost košnica i krovova za zimu i spreče ulazak glodara.

Do proleća ostaje dovoljno vremena, zaključuje Šljivić, za pripremu opreme i ramova za početak nove pčelarske sezone.

Iz iste rubrike