RTV Brus

Čuvari tradicije u Brusu

24. februara
15:03 2020

Zahvaljujući Milisavu Jovanoviću, najstarijem članu Etno grupe Brus, kao i mlađima koji nastavljaju istim putem, od zaborava je otrgnuto na stotine izvornih pesama, narodnih kola, ali i tradicionalni zvuk frule, dvojnica i kavala, dajući tako ogroman doprinos etnomuzikologiji kopaoničke regije. Ljubav prema muzici zadržala ga je na tlu rodnog kraja, a njegovi počeci vezani su za tradicionalnu manifestaciju Susreti sela koja se održavala u selima na teritoriji opštine Brus. Iako je tek u zrelim godinama počeo da učestvuje na takmičenjima narodnog stvaralaštva, Jovanović ističe da ga i dalje vodi entuzijazam u bavljenu muzikom a satisfakcija su mu mladi članovi Etno grupe Brus, koji, brojnim nagradama na nastupima u zemlji i regionu afirmišu srpsku tradiciju.

Iz iste rubrike