petak, 23. februar 2024.

RTV Brus

Svetski dan potrošača

Svetski dan potrošača
15. marta
16:58 2019

U celom svetu danas se obeležava Svetski dan potrošača, koji se odlukom Ujedinjenih nacija, ustanovljen 15. marta 1983. godine. Principi osam potrošačkih prava po direktivama Ujedinjenih nacija uneti su u Zakon o zaštiti porošačkih prava septembra 2005. godine. Novim Zakonom o zaštiti potrošača u Srbiji nadležne organizacije dobile su veća prava, mogućnost da pokreću mere zabrane, zastupaju interese potrošača, i da ukažu na nepoštenu poslovnu praksu. Njime su predviđeni kraći rokovi za rešavanje reklamacija, mogućnost izbora, zamene ili popravke pokvarenog proizvoda, kao i veća ovlašćenja tržišne inspekcije sa ciljem da se zaštite kupci i osnovna prava potrošača – pravo na zaštitu zdravlja, bezbednosti i imovinskih interesa.

Iz iste rubrike