RTV Brus

Raspisani javni pozivi i konkursi za 2020.godinu

13. marta
12:41 2020

Nacionalna služba za zapošljavanje u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada za 2020. godinu raspisala je 28. februara javne pozive i konkurse za ovu godinu. Pozivi su usmereni na učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca, refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima, realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim nivoom kvalifikacija kao i za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca zaposlenih u ovoj godini. Otvoreni su i javni pozivi za realizacije programa pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija, programa sticanja praktičnih znanja, organizovanje javnih radova za nezaposlene osobe sa invaliditetom i dodelu nezaposlenima subvencija za samozapošljavanje. NSZ raspisala je i pozive za dodelu subvencija za samozapošljavanje Roma, realizaciju programa stručne prakse, organizovanje javnih radova za nezaposlena lica i dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih lica na novootvorenim radnim mestima.

Iz iste rubrike