četvrtak, 9. februar 2023.

RTV Brus

Preko 600 hiljada dinara za regresiranje troškova veštačkog osemenjavanja krava

Preko 600 hiljada dinara za regresiranje troškova veštačkog osemenjavanja krava
30. decembra
19:09 2020

Konkurs koji je opština Brus raspisala za dodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede za regresiranje troškova veštačkog osemenjavanja krava završen je 15. novembra. Od planiranih milion dinara za ovu namenu je utrošeno preko 600 hiljada dinara, objašnjava ispred Fonda Stojan Raičević. Odlukom Ministarstva poljoprivrede proširena je lista mladih poljoprivrednika pa će pravo na subvenciju umesto 2.500 imati 3000 kandidata mlađih od 40 godina, među kojima i 12 kandidata iz Brusa. Ovo je, kaže Raičević, jedan od najboljih konursa Ministarstva tokom godine jer mladi poljoprivrednici dobijaju do 1.500.000 dinara avansno. Sredstva su namenjena za nabavku poljoprivredne mehanizacije, ulaganja u podizanje zasada voća ili kupovinu stada ovaca, koza, tovne junadi kao i visokokvalitetnih grla krava za mleko.

Iz iste rubrike