RTV Brus

Pravo na besplatnu rehabiltaciju za korisnike PIO fonda

Pravo na besplatnu rehabiltaciju za korisnike PIO fonda
19. maja
12:34 2021

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje objavio je poziv penzionerima da se prijave za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima u Srbiji. Pravo na besplatnu rehabilitaciju imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija čija penzija iznosi do 29.378 dinara a prednost imaju oni koji do sada nisu koristili ovakav vid rehabilitacije. Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a mogu i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja. Rok za podnošenje prijava je do 31. maja.

Iz iste rubrike