RTV Brus

Novembar mesec štednje

Novembar mesec štednje
04. novembra
13:16 2019

Mesec štednje traje do kraja novembra ali se ove godine obeležava na pomalo simboličan način, uz skromne ponude banaka i znatno snižene kamate na štedne uloge. Na pitanje koliko danas iznose kamate ne štednju u evrima, a koliko na štednju u dinarima – zaključak je da se u pojedinim bankama gotovo i ne isplati oročavati evre, dok je najisplativija štednja u dinarima i to na duže od godinu dana. Štednja građana je u stalnom porastu, pa je prema podacima Narodne banke Srbije, dinarska već na nivou od oko 70 milijardi dinara. Istovremeno, kontinuirano raste i devizna štednja koja je premašila 10 milijardi evra.

Iz iste rubrike