RTV Brus

MEMORANDUM OPŠTINA BRUS I UNOPS

07. juna
13:05 2019

Opština Brus i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS potpisali su Memorandum o razumevanju o aktivnostima u oblasti dobrog upravljanja i prepoznavanja značaja unapređenja principa i praksi dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Svrha ovog Memoranduma jeste da obezbedi okvir za saradnju Opštine Brus i UNOPS-a u oblasti dobrog upravljanja, s obzirom da njihove pojedinačne aktivnosti podrazumevaju obostrani interes i delotvornost obeju strana, navodi se u Memorandumu, koji je u ime opštine Brus potpisao predsednik Saša Milošević. U Strateškom planu UNOPS-a za period od 2018. do 2021. godine, koji se fokusira na realizaciju radi ostvarenja uticaja, naglašava se posvećenost UNOPS-a osposobljavanju partnera kroz efikasno upravljanje uslugama podrške, pomaganju ljudima kroz delotvornu, specijalizovanu tehničku ekspertizu i podršku zemljama u proširenju obima i efekta resursa. UNOPS je zaključio Sporazum o projektu sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju u vezi sa programom podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti.

Iz iste rubrike