RTV Brus

Iz PKS RPK Kruševac

Iz PKS RPK Kruševac
07. avgusta
13:01 2019

Obuka za licencirane instruktore u okviru dualnog obrazovanja

Na osnovu Zakona o dualnom obrazovanju, koji stupa na snagu 01.09.2019. od kada će se i u potpunosti primenjivati, da bi Kompanija mogla da uđe u proces Dualnog obrazovanja, između ostalog, mora da ima i licencirane instruktore. S tim u vezi, PKS organizuje obuku instruktora za region Rasinskog Okruga, za obrazovne profil MAŠINSKI TEHNIČAR ZA UPRAVLJANJE CNC MAŠINAMA, a u cilju licenciranja istih i naknadne akreditacije kompanija u Rasinskom okrugu. Obuku izvode licencirani Treneri, Svetlana Aleksić i Danijela Simonović. Obuka traje tri dana, od četvrtka 08. do subote 10. avgusta  od 9 do 17 sati.

Iz iste rubrike