RTV Brus

Završeno asfaltiranje 1150 metara seoskog puta u MZ Livađe

31. maja
15:35 2023

Uprkos lošim vremenskim uslovima nastavljamo sa radovima na uređenju putne infrastrukture koja je preduslov daljeg razvoja bruske regije, a nov asfalt u narednom periodu stići će i do mnogih drugih naseljenih mesta na teritoriji Brusa, rekla je predsednica opštine Valentina Milosavljević prilikom posete Livađu.

Iz iste rubrike