ponedeljak, 4. jul 2022.

RTV Brus

Za petak 16. avgust zakazana 23. redovna sednica SO Brus

Za petak 16. avgust zakazana 23. redovna sednica SO Brus
14. avgusta
12:34 2019

23. redovna sednica SO Brus zakazana je za petak, 16.avgust u 11h u maloj sali Centra za kulturu. Na dnevnom redu naći će se 18 tačaka među kojima Predlog Odluke o dodeli najviših opštinskih priznanja povodom Dana opštine i Predlozi Zaključka o usvajanju izveštaja o izvršenju budžeta za prvi šestomesečni period kao i  rebalansa budžeta opštine Brus za 2019.godinu.

Razmatraće se i Predlozi Odluka o konvertovanju lokalnih javnih prihoda opštine Brus prema „Trajal korporaciji“ a.d. Kruševac u kapital društva, konstituisanju prava stvarne službenosti i pribavljanju zemljišta u javnoj svojini, otuđenju neizgradjenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Brus u KO Brzeće. Pred odbornicima će se naći Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Brus sa Predlozima Zaključka o usvajanju  Finansijskog izveštaja za 2018. i Rešenja o davanju ssaglasnosti na usklađene finansijske planove i programe rada za 2019. godinu.Između ostalog odbornici će se izjasniti o izveštaju JKP“ Rasina“ za prošlu godinu i stepenu izvršenja planiranih aktivnosti za prvo polugođe tekuće godine.

Na dnevnom redu skupštinskog zasedanja naći će se i predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnog prostora opštinskom Udruženju penzionera kao i Preglog rešenja o davanju saglasnosti PU „Pahuljice“ Brus na upis većeg broja dece u vaspitne grupe.

Poslednja tačka dnevnog reda je Predlog rešenja o izmeni rešenja o određivanju lekara za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvenie ustanove, izdavanje potvrde o smrti i određivanje visine naknade.

Iz iste rubrike