sreda, 25. novembar 2020.

RTV Brus

Uskoro izmeštanje deponije JKP Rasina Brus

27. avgusta
16:26 2018

Medju aktuelnim projektima JKP Rasina Brus direktor Ivan Jeličić izdvaja radove na kanalizaciji u Tršanovcima i zameni dotrajalih vodovodnih cevi u ul. Drenovački put, kod Banjskog parka i pratećim. U toku su pregovori o izgradnji regionalne deponije za Rasinski upravni okrug na novoj lokaciji po evropskim standardima. Jeličić naglašava da je na poslednjem zasedanju SO Brus data saglasnost za izmeštanje deponije JKP Rasine. Projekat će se realizovati uz pomoć nemačke razvojne banke KFV. Od ishoda pregovora zavisiće  i visina komunalija u opštini Brus. Jeličić podseća  da je nedavno počeo sa radom reciklažni centar, a da je deo radnika JKP Rasina angažovan na uredjenju novog i starog gradskog groblja

Iz iste rubrike