utorak, 27. februar 2024.

RTV Brus

U Srbiji se 11.aprila obeležava Dan zaštite prirode

09. aprila
14:44 2021

U Srbiji se 11. aprila obeležava Dan zaštite prirode, ustanovljen Zakonom o zaštiti prirode 2009. Ovaj dan je prilika da se ukaže na značaj očuvanja prirodnih lepota i biološke raznolikosti, kao i na neophodnost poboljšanja kvaliteta životne sredine i života građana i bitnost odgovornog upravljanja zaštićenim područjima. Prvo područje koje je zaštićeno na teritoriji današnje Srbije bila je Obedska bara, stavljena pod zaštitu još 1874. godine. Za Dan zaštite prirode odabran je 11. april, dan kada je pre više decenija, Zavod doneo prvo rešenje o institucionalnoj zaštiti jednog prirodnog dobra – Spomenik prirode „Velika i Mala Ripaljka“ u opštini Sokobanja. Srbija predstavlja jedan od 158 centara svetskog biodiverziteta, prisustvo velikog broja različitih tipova staništa, od barskih i močvarnih, preko preostalih stepa, peščara i kontinentalnih slatina, do očuvanih šumskih zajednica prašumskog karaktera u kanjonima i klisurama divljih reka i planinskih i visokoplaninskih oblasti, omogućili su prisustvo raznovrsnog biljnog i životinjskog sveta. Upravo ta raznovrsnost omogućila je da po prirodnim karakteristikama Srbija bude „Evropa u malom“ sa ekosistemima od submediteranskog do subarktičkog tipa, a najočuvaniji i najznačajniji delovi prirodne baštine proglašeni su za zaštićena područja i trenutno ih ima gotovo 500 klasifikovanih u 7 vrsta: strogi rezervat prirode, specijalni rezervat prirode, nacionalni park, spomenik prirode, zaštićeno stanište, predeo izuzetnih odlika i park prirode.

Iz iste rubrike