RTV Brus

SVETSKI DAN ŠUMA

21. marta
14:19 2018

Sa ciljem promovisanja svesti o značaju i vrednosti šumskog pokrivača, kao i njegovoj zaštiti, širom planete se obeležava Svetski dan šuma. Šume u svetu pokrivaju 30% ukupnih kopnenih površina, odnosno porostiru se na više od četiri milijarde hektara. Sa namerom da ukaže na značaj šuma i njihov uticaj na opstanak čovečanstva, Generalna skupština Evropske poljoprivredne konfederacije donela je 1971. godine odluku da 21. MART proglasi Svetskim danom šuma. Danas, šume pokrivaju nešto preko 30 % ukupnih kopnenih površina Zemlje, tj. prostiru se na oko 4 milijarde hektara. U Srbiji je trenutno 29% površina pod šumama (oko 3 miliona ha), a trebalo bi da zahvataju oko 41% površina. Neplanskim sečenjem šume čovek ugrožava prirodu i prema procenama stručnjaka godišnje nestane oko 16 miliona hektara šuma na svetu.

Iz iste rubrike