RTV Brus

Sa šeste sednice SO Brus

Sa šeste sednice SO Brus
22. decembra
12:56 2020

Među 20 tačaka dnevnog reda 6. zasedanju SO Brus većinom glasova usvojen je Predlog Odluke o budžetu opštine Brus za 2021. godinu. Predviđeno je da u narednoj kalendarskoj godini u opštinskoj kasi bude 563 miliona dinara. I pored toga što su planirane u manjem iznosu, zbog, kako je rečeno, nagomilanih neizmirenih obaveza iz prethodng perioda, kapitalne inevesticije čine 23 odsto budžeta i iznose 129 miliona dinara. Odobornici su usvojili Predlog odluke o oslobađanju pravnih i fizičkih lica plaćanja lokalnih administrativnih taksi. „Ovo je jedna je od mera koja će građanima uštedeti i novac i vreme i doprineti optimizaciji prihoda i rashoda“, rekla je u obrazlaženju predsednica opštine dr Valentina Milosavljević. Najviše diskusije za skupštinskom govornicom izazvalo je izjašnjavanje odbornika o trećem rebalnasu budžeta opštine Brus za tekuću godinu. „Ne osporavamo postignuto već način rada koji nije bio u okvirima zakona“, rekla je, odgovarajući na izlaganja predstavnika prethodne vlasti između ostalog, dr Valentina Milosavljević.

Na sednici je između ostalog utvrđen prestanak mandata odborniku Stefanu Tanaskoviću koga je, kao sledeći sa liste SPS-JS, zamenio Mitar Zdravić. Usvojeni su Predlozi Odluka o Opštinskoj upravi, pristupanju izmeni Statuta opštine kao i o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci i drugim olakšicama porodicama sa decom. Odbornici su razmatrali i usvojili više tačaka Predloge Odluka o manjim montažnim objektima privremenog karaktera i naknadama za korišćenje javnih površina. Usvojen je usklađeni finansijski plan OŠ “Vuk Karadžić” Blaževo i Aneks Godišnjeg plana rada PU Pahuljice za školsku 2020-21. TOO Brus je ustupljena je na korišćenje parcela u Brzeću za potrebe izgradnje info centra. kao i Predlog. Na predlog Opštinskog veća nisu usvojeni Izveštaji o radu Sportskog centra i poslovanju JKP Rasina za 2019. godinu.

Iz iste rubrike