subota, 24. avgust 2019.

RTV Brus

Rok za uplatu godišnjeg poreza na imovinu

Rok za uplatu godišnjeg poreza na imovinu
08. februara
12:47 2019

Rok za uplatu godišnjeg poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica za prvi kvartal 2019. godine ističe 14. februara. Uplatu rate poreski obveznici treba da izvrše u roku, kako bi izbegli obračunavanje zateznih kamata, koje su zakonom propisne zbog kašnjenja u plaćanju, ali i prekršajnu odgovornost. Porez na imovinu plaća se kvartalno i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja. Rate su rasporedjene do 15. u mesecu februaru, maju, avgustu i novembru.

Iz iste rubrike

Marketing