petak, 23. april 2021.

RTV Brus

Pripremni radovi u malinjacima

24. februara
13:46 2021

Sa dolaskom lepog vremena, na teritoriji bruske opštine otpočinju i poljoprivredni radovi, najzastupljeniji su na parcelama na kojima se gaji jagodičasto voće, u kojima preovladava malina i kupina. Prva faza radova svodi se na uklanjanje starih izdanaka koji su najčešći nosioci bolesti, kaže poljoprivredni inženjer Miloš Tatić.

Na povećanje prinosa i kvaliteta plodova značajno utiče odabir zdravih mladih izdanaka i pravovremeno uklanjanje obolelih.Tatić napominje da je pre postupka orezivanja, zemljište potrebno pripremiti adekvatnom količinom organskih i mineralnih djubriva.

Na nadmorskim visinama većim od 800 m, poljoprivredni radovi se obavljaju u skladu sa periodom vegetacije i nije kasno izvršiti djubrenje početkom marta meseca.

Iz iste rubrike