ponedeljak, 24. januar 2022.

RTV Brus

Opštinski štab za vanredne situacije održao trinaestu vanrednu sednicu

Opštinski štab za vanredne situacije održao trinaestu vanrednu sednicu
11. juna
12:25 2020

 Opštinski štab za vanredne situacije Brus, dana 10.06.2020 godine, sa početkom u 12:00 časova, u Kabinetu Predsednika opštine, održao je trinaestu vanrednu sednicu u 2020-oj  godini.

Na sednici štaba je sagledano stanje na teritoriji opštine Brus, nakon pojave  obilnih padavina, kao i  mere koje preduzimaju nadležna preduzeća, ustanove i službe, shodno dobijenom upozorenju Sektora za vanredne situacije, broj: 279/20 od 08.06.2020 godine.

Na sednici štaba izveštaj su podneli  rukovodioci preduzeća i službi sa područja opštine Brus o preduzetim merama i aktivnostima. Štab je konstantovano da su preduzete  sve neophodne mere na poboljšanju nastalog stanja, a potom je  doneo  sledeće:

     Z A K Lj U Č K E

  • Obavezuje se JKP „Rasina“ Brus , da   stavi u funkciju svu raspoloživu mehanizaciju i uloži dodatne napore na otklanjanju posledica usled pojave velike količine padavina.
  • Izvršiti dodatno angažovanje neophodnih posebnih radnih mašina privatnih preduzetnika, a sve u cilju što hitnijeg otklanjanja posledica nastalih usled pojave velike količine padavina i stvaranja bujičnih poplava.
  • Angažuju se Stručno-operativni timovi za zaštitu od poplava i drugih štetnih dejstava voda, i za zaštitu od zemljotresa, odrona i klizišta, a sve u cilju što hitnijeg otklanjanja posledica nastalih usled pojave velike količine padavina i stvaranja bujičnih poplava.
  • Obavezuje se Odsek za inspekcijske poslove OU Brus da izvrši nadzor i kontrolu svih izgrađenih nelegalnih objekata na vodama drugog reda na teritoriji opštine Brus.
  • Obavezuju se poverenici u MZ da obiđu kritična mesta na kojima je došlo do pričinjenja štete usled pojave velike količine padavina i stvaranja bujičnih poplava. O nastalim posledicama dužni su da obaveste Opštinski štab za vanredne situacije Brus.

     KOMANDANT OpŠVS

     Saša Milošević

Iz iste rubrike