ponedeljak, 4. jul 2022.

RTV Brus

Održana jedanaesta vanredna sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije Brus

Održana jedanaesta vanredna sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije Brus
08. maja
14:46 2020

Na jedanaestoj vanrednoj sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije Brus,  održanoj dana 08.05.2020 godine, a u vezi nastale situacije doneti su sledeći zaključci:

1. Usvaja se zapisnik sa desete vanredne sednice OpŠVS održane dana 30.04.2020 godine.

2. NALAŽE SE Opštinskoj upravi Brus da nastavi sa poštovanjem vanrednih mera u zaštiti od pandemije virusa COVID-19, pre svega  da nastavi sa nabavkom dezinfekcionih sredstava, zaštitne opreme i ostalih neophodnih sredstava za zaštitu stanovništva od pandemije virusa COVID-19.

3. NALAŽE SE Opštinskoj upravi Brus da uz poštovanje svih sanitarno-epidemioloških mera i mera socijalne distance, krene sa punim  radnim vremenom  od dana prestanka vanrednog stanja. Posebnu pažnju obratiti na šalterske poslove u smislu sanitarno-epidemiološke zaštite zaposlenih, ukoliko postoji mogućnost  razmotriti i elektronsko poslovanje.

4. NALAŽE SE svim službama, javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač opština Brus da krenu sa redovnim obavljanjem svojih poslovnih aktivnosti uz poštovanje svih propisanih sanitarno-epidemioloških mera i mera socijalne distance.

5. NALAŽE SE Komunalnoj inspekciji OU Brus da u saradnji sa nadležnim Republičkim inspekcijama nastave sa obilaskom i nadzorom sprovođenja sanitarno-epidemioloških mera.

6. U skladu sa Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl.glasnik RS“, broj 66 od 07.05.2020 g.), pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji obavljaju oblast trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva u obavezi su da organizuju rad u svojim objektima  uz poštovanje sanitarno-epidemioloških mera i održavanje socijalne distance.

7. Ukida se ograničavanje radnog vremena uvedenog za vreme vanrednog stanja, za sve maloprodajne trgovinske objekte, pekare,apoteke,ugostiteljske i druge objekte za koje je važilo ograničenje.

8. NALAŽE SE JKP „Rasina“ Brus da nastavi sa dezinfekcijom  kruga Doma zdravlja Brus, gradskih ulica, trotoara, kao i svih ostalih javnih objekata i površina za kojima postoji potreba.

9. Sva lica su dužna da primenjuju sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zaraznih bolesti COVID-19 (Nošenje maski i rukavica, međusobno rastojanje između dva lica od najmanje dva metra i dr.).

10. Do daljnjeg nije dozvoljen rad bioskopske sale  Centra za  kulturu Brus i održavanje svih drugih manifestacija u zatvorenom prostoru.

11. U Opštinskoj upravi Brus  call centar nastavlja sa radom, sve do dobijanja drugačije instrukcije, radnim danima u vremenu od  07:00-15:00 časova, u cilju davanja informacija  najstarijih sugrađana o načinima i pružanju pomoći.

12. Štab preporučuje JKP „Rasina“ Brus da  zbog nemogućnosti kontrolisanja međusobnog rastojanja između građana i planiranih dezinfekcija na dalje radi samo Zelena pijaca u Brusu.

 

Komandant Opštinskog štaba za vanredne situacije

Saša Milošević

Iz iste rubrike