RTV Brus

Obelezen Dan srpskog znakovnog jezika u Blacu

24. aprila
14:56 2023

Cilj ove manifestacije je i upoznavanje šire javnosti sa zakonom o upotrebi znakovnog jezika koji je u Srbiji usvojen je 2015. godine i njegova veća primena u praksi. Primenom pomenutog zakona, poštovanjem prava ovih lica na korišćenje znakovnog prevodioca i upotrebu znakovnog jezika obezbeđuje se ravnopravnost u komunikaciji svih građana. Prema podacima Svetske federacije gluvih, preko 72 miliona gluvih širom sveta koristi više od 300 različitih znakovnih jezika. U našoj zemlji je oko 70 hiljada korisnika srpskogznakovnog jezika.

Iz iste rubrike