RTV Brus

NSZ filijala Brus – statistički podaci za 2017. godinu

17. januara
15:15 2018

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Brus na kraju 2017. godine evidentirano je 1971 nezaposleno lice  što je za stotinu manje nego u 2016. Od pomenutog broja prema podacima Službe 862 su žene. Uočljiva je nepovoljna kvalifikaciona struktura – i dalje je najviše, čak 75 odsto nekvalifikovanih i lica sa 3. i 4. stepenom stručne spreme, ističe savetnik NSZ filijale Brus Mirjana Đurđević.  Nepovoljna je takođe i starosna struktura pri čemu je najviše nezaposlenih lica između 45 i 60 godina. Među vidljivim rezultatima tokom 2017. Mirjana Đurđević ističe da je merama aktivne politike zapošljavanja angažovano stotinu lica. Prema njenim rečima ohrabruje podatatk da će i u 2018. lokalna samouprava za ovu namenu izdvojiti 5 miliona dinara predviđenih budžetom opštine koliko se očekuje i iz državnih sredstava.

Iz iste rubrike