petak, 23. februar 2024.

RTV Brus

Novčane kazne za kršenje protivepidemijskih mera

Novčane kazne za kršenje protivepidemijskih mera
13. novembra
12:21 2020

Usvajanjem Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u Skupštini Srbije, uvode se novčane kazne za kršenje protivepidemijskih mera a Komunalna milicija dobija veća ovlašćenja da kontroliše propisane mere. Sa 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije a sa 30.000 dinara ako lice odgovorno za primenu lične zaštite od infekcije ne obezbedi neposrednu primenu tih mera. Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se pravno lice ako ne preduzme radnje radi primene mera lične zaštite od infekcije ili ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera. Sa 150.000 dinara kazniće se za taj prekršaj preduzetnik a odgovorno lice novčanom kaznom od 50.000 dinara.

Iz iste rubrike