RTV Brus

Nova usluga na portalu eUprave

Nova usluga na portalu eUprave
24. aprila
13:29 2020

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa Kancelarijom za IT Vlade Republike Srbije, pokrenulo je novu uslugu na portalu eUprave za izdavanje Uverenja o (ne)kažnjavanju, odnosno ono će građanima ubuduće biti dostavljano na kućnu adresu. Imajući u vidu da trenutno nije moguće preuzimanje ovog dokumenta na šalterima MUP-a, Uverenje o (ne)kažnjavanju će građanima, koji elektronskim putem podnesu zahtev, biti dostavljeno na adresu prebivališta. Do okončanja vanrednog stanja naknada za uslugu dostavljanja neće se naplaćivati. Podnošenje zahteva na portalu eUprave omogućeno je putem elektronskog sertifikata instaliranog na ličnoj karti korisnika usluge. U zavisnosti od svrhe za koju je potrebno Uverenje o (ne)kažnjavanju, na elektronskom servisu je potrebno platiti propisanu republičku administrativnu taksu, osim u slučajevima kada su podnosioci zahteva oslobođeni od plaćanja. Ovo plaćanje na portalu može se izvršiti svim platnim karticama, elektronskim bankarstvom, kao i opštom uplatnicom.

Iz iste rubrike