sreda, 25. novembar 2020.

RTV Brus

„Moja prva plata“

„Moja prva plata“
19. novembra
12:14 2020

Istekao je rok za selekciju i povezivanje poslodavaca sa kandidatima u okviru projekta „Moja prva plata“. Na portalu Moja prva plata biće objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca, najkasnije do 27. novembra. Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe, poslodavca i izabranog kandidata, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, vršiće se u periodu od 28. novembra do 14. decembra 2020. godine. Projekat „Moja prva plata“ pokrenula je Vlada Srbije u cilju podsticaja zapošljavanja mladih, a realizuje ga NSZ. Za te namene opredeljene su u budžetu dve milijarde dinara.

Iz iste rubrike