RTV Brus

Međunarodni dan porodice

Međunarodni dan porodice
15. maja
11:04 2020

Danas je Međunarodni dan porodice. Brojnim aktivnostima, kojima se promovišu porodica i porodične vrednosti, 15. maj praznuje se širom sveta, od 1993. godine, Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.  Aktivnosti Vlade usmerene su na podršku porodicama u Srbiji, na ekonomsko jačanje porodica i na porodice u riziku od socijalne isključenosti a posebna pažnja posvećena je i borbi protiv nasilja u porodici.

Iz iste rubrike