RTV Brus

Deveta sednica SO Brus zakazana je za 28. maj u 11 časova

Deveta sednica SO Brus zakazana je za 28. maj u 11 časova
27. maja
15:01 2021

Deveta sednica SO Brus zakazana je za 28. maj, u 11 časova, u maloj sali Centra za kulturu Brus. Na dnevnom redu su 23 tačke među kojima i predlozi Odluka o završnom računu budžeta opštine za 2020. i o zabrani izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji bruske opštine. Razmatraće se i predlozi Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u opštini i Operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda. Pred odbornicima će se naći i predlozi Odluka o građevinskom zemljištu, uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti prolaza na površinama javne namene i odobravanju popusta za korišćenje prostora-bašti na javnoj površini. Na dnevnom redu je i Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP Rasina Brus za period januar-mart tekuće godine kao i predlozi usklađenih finansijskih planova Centra za socijalni rad, Turističke organizacije, Narodne biblioteke i OŠ “Vuk Karadžić” Blaževo sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta opštine za 2021. Razmatraće si i Izveštaji o radu Centra za kulturu i Narodne biblioteke sa finansijskim izveštajem za prethodnu godinu. Odbornici će se izjašnjavati i o predlozima Rešenja o razrešenju odnosno imenovanju direktora Narodne biblioteke i vršioca dužnosti direktora Sportskog centra.

Iz iste rubrike