RTV Brus

Danas je Dan pismenosti

Danas je Dan pismenosti
08. septembra
15:05 2020
Da li je knjiga izgubila bitku sa televizijom i danas sa internetom?

Od prvobitnog savladavanja pisanja i čitanja, preko poznavanja osnovnih pravila maternjeg jezika, do svestrane, obrazovane ličnosti, tako se vremenom širio pojam pismenosti. Moderno doba međutim, zahteva da postanemo pismeni na nove načine a za pojam pismenosti se neizostavno vezuju moderne tehnologije. Da li je knjiga izgubila bitku najpre sa televizijom i danas sa internetom? Koliko mladi neguju kulturu čitanja? I da li je knjiga dovoljno vrednovana u porodici i društvu? Neka su od pitanja o kojima su na svetski dan pismenosti polemisali bruski maturanti sa profesorom srpskog jezika i književnosti, Goranom Krasićem.

Poslednje PISA testiranje je pokazalo da polovina đaka iz Srbije nema sposobnost za čitanje i razumevanje napisanih tekstova. Tome u prilog i podatak da je prosečna mlada osoba na „mreži” oko tri i po sata dnevno a od svih sadržaja najviše koristi „Jutjub”.

Iz iste rubrike