RTV Brus

DAN PROTIV UPOTREBE DROGA 26. JUN

DAN PROTIV UPOTREBE DROGA 26. JUN
26. juna
12:01 2020

Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, od 1987. godine, 26. jun se obeležava kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, kako bi se javnost upozorila na sve veći broj zloupotrebe narkotika i potrebu za uključivanjem svih društvenih aktera u rešavanje ovog problema. Iako se iz godine u godinu, kako na međunarodnom, tak i na regionalnom nivou ulažu sve veći napori kako bi se zloupotreba droga stavila pod kontrolu, a nezakonita trgovina iskorenila, problem zloupotrebe droga i dalje je prisutan, što predstavlja rizik za javno zdravlje i funkcionisanje društva u celini.

Prema „Svetskom izveštaju o drogama 2020“ koji izdaje UN Kancelarija za drogu i kriminal, 35,6 miliona ljudi širom sveta ima problem s drogama. Kanabis je najčešće korišćena supstanca, dok su opioidi najštetniji. Procenjuje se da je 192 miliona ljudi koristilo kanabis u 2018. godini, što ga čini najčešće korišćenom/upotrebljavanom drogom na svetu, dok je u toku iste godine 58 miliona ljudi koristilo opioide. Kada je reč o stimulansima, najviše korišćeni su kokain i metamfetamin. U toku 2018. godine oko 19 miliona ljudi koristilo je kokain, dok je 27 miliona koristilo amfetamine.

Što se tiče Republike Srbije, situacija nije mnogo drugačija nego u ostatku sveta. Prema podacima iz 2019. godine, najčešće upotrebljavana supstanca je marihuana, a potom slede heroin i kokain. Kampanja povodom 26. juna sprovodi se u Srbiji dugi niz godina, sa ciljem da se društvo motiviše za učešće u svim aktivnostima koje mogu da doprinesu smanjenju zloupotrebe droga.

Iz iste rubrike